کمترین: 
66.7
بیشترین: 
66.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.7
زمان: 
2/20 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 66.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":66.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398