کمترین: 
13067.5
بیشترین: 
13067.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13067.5
زمان: 
2/20 09:10
قیمت بات تایلند امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 13067.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":13067.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398