کمترین: 
3124.5
بیشترین: 
3124.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3124.5
زمان: 
2/20 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 3124.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":3124.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398