کمترین: 
10922.7
بیشترین: 
10922.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10922.7
زمان: 
2/20 09:10
قیمت ریال عمان امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 10922.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":10922.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398