کمترین: 
520.7
بیشترین: 
520.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
520.7
زمان: 
2/20 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 520.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":520.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398