کمترین: 
482.8
بیشترین: 
482.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
482.8
زمان: 
2/20 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 482.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":482.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398