کمترین: 
59.6
بیشترین: 
59.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.6
زمان: 
2/20 09:10
قیمت افغانی امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 59.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":59.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398