کمترین: 
4182.1
بیشترین: 
4182.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4182.1
زمان: 
2/20 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 4182.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":4182.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398