کمترین: 
3273.1
بیشترین: 
3273.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3273.1
زمان: 
2/20 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 3273.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":3273.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398