کمترین: 
3828.3
بیشترین: 
3828.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3828.3
زمان: 
2/20 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 3828.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":3828.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398