کمترین: 
659.8
بیشترین: 
659.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
659.8
زمان: 
2/20 09:10
قیمت یوان چین امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 659.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":659.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398