کمترین: 
977.9
بیشترین: 
977.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
977.9
زمان: 
2/20 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 977.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":977.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398