کمترین: 
5698.2
بیشترین: 
5698.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5698.2
زمان: 
2/20 09:10
قیمت پوند امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 5698.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":5698.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398