کمترین: 
4982.9
بیشترین: 
4982.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4982.9
زمان: 
2/20 09:10
قیمت یورو امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 4982.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":4982.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398