کمترین: 
13.6
بیشترین: 
13.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13.6
زمان: 
2/19 19:00
قیمت ذغال سنگ امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 13.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 19:00","price":13.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398