کمترین: 
72.12
بیشترین: 
72.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.12
زمان: 
2/19 19:00
قیمت نفت اوپک امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 72.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 19:00","price":72.12}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398