کمترین: 
991000
بیشترین: 
991000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
991000
زمان: 
2/19 13:18
قیمت نیم سکه امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 991000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 13:18","price":991000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398