کمترین: 
1948000
بیشترین: 
1968000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1948000
زمان: 
2/19 16:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 1948000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 13:18","price":1968000},{"date":"1397/02/19 16:00","price":1948000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398