کمترین: 
93691.2
بیشترین: 
93715.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
93691.2
زمان: 
2/19 13:00
قیمت شاخص بورس امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 93691.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 12:20","price":93713.7},{"date":"1397/02/19 12:50","price":93715.2},{"date":"1397/02/19 13:00","price":93691.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398