کمترین: 
1989000
بیشترین: 
2069000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2019000
زمان: 
2/19 21:00
قیمت سکه امامی امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 2019000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 12:06","price":2069000},{"date":"1397/02/19 13:18","price":2064000},{"date":"1397/02/19 14:42","price":2051500},{"date":"1397/02/19 15:30","price":1999000},{"date":"1397/02/19 16:06","price":1989000},{"date":"1397/02/19 17:06","price":2009000},{"date":"1397/02/19 19:00","price":2024000},{"date":"1397/02/19 21:00","price":2019000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398