کمترین: 
1609
بیشترین: 
1648
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1648
زمان: 
2/19 12:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 1648 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 11:10","price":1609},{"date":"1397/02/19 12:20","price":1648}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399