کمترین: 
21349
بیشترین: 
21907
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21907
زمان: 
2/19 12:20
قیمت دینار کویت امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 21907 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 11:10","price":21349},{"date":"1397/02/19 12:20","price":21907}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398