کمترین: 
727
بیشترین: 
746
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
746
زمان: 
2/19 12:20
قیمت کرون سوئد امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 746 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 11:10","price":727},{"date":"1397/02/19 12:20","price":746}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398