کمترین: 
101
بیشترین: 
103
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
103
زمان: 
2/19 12:20
قیمت روبل روسیه امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":101},{"date":"1397/02/19 12:20","price":103}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398