کمترین: 
4782
بیشترین: 
4897
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4897
زمان: 
2/19 12:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 4897 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":4783},{"date":"1397/02/19 11:10","price":4782},{"date":"1397/02/19 12:20","price":4897}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398