کمترین: 
1021
بیشترین: 
1045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1045
زمان: 
2/19 12:20
قیمت کرون دانمارک امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 1045 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":1023},{"date":"1397/02/19 11:10","price":1021},{"date":"1397/02/19 12:20","price":1045}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398