کمترین: 
1711
بیشترین: 
1754
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1754
زمان: 
2/19 12:20
قیمت ریال عربستان امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 1754 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":1711},{"date":"1397/02/19 11:10","price":1713},{"date":"1397/02/19 12:20","price":1754}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398