کمترین: 
6396
بیشترین: 
6556
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6556
زمان: 
2/19 12:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 6556 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":6403},{"date":"1397/02/19 11:10","price":6396},{"date":"1397/02/19 12:20","price":6556}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398