کمترین: 
4461
بیشترین: 
4625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4582
زمان: 
2/19 21:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 4582 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":4466},{"date":"1397/02/19 11:10","price":4468},{"date":"1397/02/19 12:20","price":4572},{"date":"1397/02/19 12:40","price":4625},{"date":"1397/02/19 14:50","price":4613},{"date":"1397/02/19 15:10","price":4476},{"date":"1397/02/19 16:00","price":4478},{"date":"1397/02/19 16:10","price":4461},{"date":"1397/02/19 17:10","price":4511},{"date":"1397/02/19 19:00","price":4537},{"date":"1397/02/19 20:00","price":4596},{"date":"1397/02/19 21:00","price":4582}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398