کمترین: 
4759
بیشترین: 
4935
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4895
زمان: 
2/19 21:00
قیمت دلار استرالیا امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 4895 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":4768},{"date":"1397/02/19 11:10","price":4773},{"date":"1397/02/19 12:20","price":4878},{"date":"1397/02/19 12:40","price":4935},{"date":"1397/02/19 14:50","price":4923},{"date":"1397/02/19 15:10","price":4778},{"date":"1397/02/19 16:00","price":4780},{"date":"1397/02/19 16:10","price":4759},{"date":"1397/02/19 17:10","price":4813},{"date":"1397/02/19 19:00","price":4843},{"date":"1397/02/19 20:00","price":4908},{"date":"1397/02/19 21:00","price":4895}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398