کمترین: 
4951
بیشترین: 
5076
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5076
زمان: 
2/19 12:20
قیمت دلار کانادا امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 5076 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":4951},{"date":"1397/02/19 11:10","price":4957},{"date":"1397/02/19 12:20","price":5076}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398