کمترین: 
1007
بیشترین: 
1031
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1031
زمان: 
2/19 12:20
قیمت یوان چین امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 1031 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":1007},{"date":"1397/02/19 12:20","price":1031}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398