کمترین: 
1483
بیشترین: 
1533
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1533
زمان: 
2/19 12:20
قیمت لیر ترکیه امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 1533 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":1496},{"date":"1397/02/19 11:10","price":1483},{"date":"1397/02/19 12:20","price":1533}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398