کمترین: 
7582
بیشترین: 
7871
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7782
زمان: 
2/19 21:00
قیمت یورو امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 7782 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":7600},{"date":"1397/02/19 11:10","price":7605},{"date":"1397/02/19 12:20","price":7776},{"date":"1397/02/19 12:40","price":7871},{"date":"1397/02/19 14:50","price":7844},{"date":"1397/02/19 15:10","price":7618},{"date":"1397/02/19 16:00","price":7617},{"date":"1397/02/19 16:10","price":7582},{"date":"1397/02/19 17:10","price":7697},{"date":"1397/02/19 19:00","price":7749},{"date":"1397/02/19 20:00","price":7807},{"date":"1397/02/19 21:00","price":7782}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398