کمترین: 
258136
بیشترین: 
269032
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
258597
زمان: 
2/19 23:05
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 258597 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":261429},{"date":"1397/02/19 11:05","price":261337},{"date":"1397/02/19 11:45","price":261245},{"date":"1397/02/19 12:30","price":269032},{"date":"1397/02/19 14:45","price":263430},{"date":"1397/02/19 15:00","price":263461},{"date":"1397/02/19 15:30","price":258136},{"date":"1397/02/19 16:00","price":260475},{"date":"1397/02/19 17:00","price":260937},{"date":"1397/02/19 17:05","price":262107},{"date":"1397/02/19 18:05","price":261275},{"date":"1397/02/19 20:00","price":260383},{"date":"1397/02/19 21:00","price":260444},{"date":"1397/02/19 21:05","price":258567},{"date":"1397/02/19 23:05","price":258597}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398