کمترین: 
193604
بیشترین: 
201776
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
193950
زمان: 
2/19 23:05
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 193950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":196074},{"date":"1397/02/19 11:05","price":196005},{"date":"1397/02/19 11:45","price":195935},{"date":"1397/02/19 12:30","price":201776},{"date":"1397/02/19 14:45","price":197574},{"date":"1397/02/19 15:00","price":197598},{"date":"1397/02/19 15:30","price":193604},{"date":"1397/02/19 16:00","price":195358},{"date":"1397/02/19 17:00","price":195704},{"date":"1397/02/19 17:05","price":196582},{"date":"1397/02/19 18:05","price":195958},{"date":"1397/02/19 20:00","price":195289},{"date":"1397/02/19 21:00","price":195335},{"date":"1397/02/19 21:05","price":193927},{"date":"1397/02/19 23:05","price":193950}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398