کمترین: 
838800
بیشترین: 
874200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
840300
زمان: 
2/19 23:05
قیمت مثقال طلا امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 840300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":849500},{"date":"1397/02/19 11:05","price":849200},{"date":"1397/02/19 11:45","price":848900},{"date":"1397/02/19 12:30","price":874200},{"date":"1397/02/19 14:45","price":856000},{"date":"1397/02/19 15:00","price":856100},{"date":"1397/02/19 15:30","price":838800},{"date":"1397/02/19 16:00","price":846400},{"date":"1397/02/19 17:00","price":847900},{"date":"1397/02/19 17:05","price":851700},{"date":"1397/02/19 18:05","price":849000},{"date":"1397/02/19 20:00","price":846100},{"date":"1397/02/19 21:00","price":846300},{"date":"1397/02/19 21:05","price":840200},{"date":"1397/02/19 23:05","price":840300}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399