کمترین: 
66.2
بیشترین: 
66.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.2
زمان: 
2/19 09:30
قیمت روبل روسیه امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 66.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 09:30","price":66.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398