کمترین: 
13096.2
بیشترین: 
13096.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13096.2
زمان: 
2/19 09:30
قیمت بات تایلند امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 13096.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 09:30","price":13096.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398