کمترین: 
3130.2
بیشترین: 
3130.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3130.2
زمان: 
2/19 09:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 3130.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 09:30","price":3130.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398