کمترین: 
11170
بیشترین: 
11170
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170
زمان: 
2/19 09:30
قیمت دینار بحرین امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 11170 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 09:30","price":11170}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398