کمترین: 
13886
بیشترین: 
13886
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13886
زمان: 
2/19 09:30
قیمت دینار کویت امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 13886 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 09:30","price":13886}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398