کمترین: 
516.1
بیشترین: 
516.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
516.1
زمان: 
2/19 09:30
قیمت کرون نروژ امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 516.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 09:30","price":516.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398