کمترین: 
668.5
بیشترین: 
668.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
668.5
زمان: 
2/19 09:30
قیمت کرون دانمارک امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 668.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 09:30","price":668.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398