کمترین: 
476.2
بیشترین: 
476.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
476.2
زمان: 
2/19 09:30
قیمت کرون سوئد امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 476.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 09:30","price":476.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398