کمترین: 
4185.6
بیشترین: 
4185.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4185.6
زمان: 
2/19 09:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 4185.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 09:30","price":4185.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398