کمترین: 
3242.7
بیشترین: 
3242.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3242.7
زمان: 
2/19 09:30
قیمت دلار کانادا امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 3242.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 09:30","price":3242.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398