کمترین: 
3835.6
بیشترین: 
3835.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3835.6
زمان: 
2/19 09:30
قیمت ین ژاپن امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 3835.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 09:30","price":3835.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398