کمترین: 
967.3
بیشترین: 
967.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
967.3
زمان: 
2/19 09:30
قیمت لیر ترکیه امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 967.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 09:30","price":967.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398