کمترین: 
1143.6
بیشترین: 
1143.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1143.6
زمان: 
2/19 09:30
قیمت درهم امارات امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 1143.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 09:30","price":1143.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398